Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

arcomegz
Play fullscreen
Co dzień szesnaście ton i co z tego mam? Tym więcej mam długów im więcej mam lat.

April 02 2015

arcomegz
Nie ma rzeczy bardziej niewiarygodnej od rzeczywistości.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompanopticon panopticon viamrsciastko mrsciastko
arcomegz
Bo z przyjaciółmi często
Podobne są układy
Przyjaciel cię roluje
Nic na to nie poradzisz
— Czerwony tulipan - Sekret Kardynała Richelieu
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viate-quiero te-quiero
arcomegz
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle. 
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromte-quiero te-quiero

January 17 2015

1678 7858 500
Reposted fromblutelf blutelf viaGoonzoo Goonzoo

December 26 2014

arcomegz
"Sądzę, że ironia to faza rozwoju. Mój piętnastoletni syn wyrobił sobie ironiczne poczucie humoru. To oznaka wyrafinowania i świadomości struktur społecznych – pozorów, fasad, oszustw, sposobu, w jaki język maskuje rzeczywistość. W pewnym wieku zyskujesz wiedzę o zasadach gier społecznych, a reakcją na nią jest przenikliwość, cynizm, pewna zblazowana mądrość. Później pojawia się tęsknota za niewinnością, pragnienie szczerej i gorliwej ekspresji. To faza zmęczenia ironią. Sam kiedyś traktowałem ją jako chorobę, porównywałem do nowotworu. Teraz jednak ironia wydaje mi się czymś niezbędnym. Czasem chciałbym nie być taki światowy i ucywilizowany, marzy mi się powrót do jakiejś czystości i niewinności, dziecięcego spojrzenia na świat. Ale wiem, że nie oduczę się tego, co wiem."
— — Simon Reynolds
Reposted fromPoranny Poranny viamrsciastko mrsciastko
arcomegz
 - Boi się pan?
 - Jak każdy człowiek. Boję się, że będę bał się coraz bardziej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromshesarebel shesarebel viamrsciastko mrsciastko
arcomegz
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath
Reposted fromwagabunda wagabunda viajooo jooo
arcomegz
6028 1fcb 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viajooo jooo

December 04 2014

arcomegz
4981 cb18
Reposted fromxboyfromhellx xboyfromhellx viaGoonzoo Goonzoo
arcomegz
9331 9f97 500

November 30 2014

0307 c10b
Reposted frommakswilczur makswilczur viamrsciastko mrsciastko

November 29 2014

arcomegz
Tęsknie za czasami w których byłem dzieckiem. Czasach w których nie rozumiałem tych wszystkich działających światem mechanizmów. Tęsknie za nieświadomością uczuć i myśli. Tęsknie za czasem kiedy wszystko wydawało się tak proste do osiągnięcia...
Reposted fromscorpix scorpix
arcomegz
arcomegz
arcomegz
arcomegz
Nie chodzi o to, że mamy zbyt mało czasu, ale że zbyt dużo go tracimy.
— Guillaume Musso

November 28 2014

arcomegz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl