Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

arcomegz
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viamrsciastko mrsciastko

April 17 2017

arcomegz
arcomegz
arcomegz
5928 cf8e
Reposted froma-antimatter a-antimatter
arcomegz

April 15 2017

arcomegz
Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromaisolro aisolro viamrsciastko mrsciastko
arcomegz
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viamrsciastko mrsciastko
arcomegz
7461 e716
Reposted fromMuppet Muppet viamrsciastko mrsciastko
arcomegz
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrsciastko mrsciastko

April 11 2017

arcomegz
Wiem po sobie czym jest emocjonalne wypalenie. W ten sposób organizm się broni, kiedy nie jest już w stanie zmagać się z negatywnymi bodźcami. Z psychicznym bólem. Jeśli zbyt długo człowiek żyje samymi uczuciami, może się zdarzyć, że wygasną. Całkowicie. Znalazłam w internecie wyrażenie “pustynia emocjonalna”. Prawdopodobnie niektórzy doznają jej przez całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromifyouleave ifyouleave

April 10 2017

arcomegz
arcomegz
arcomegz
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
arcomegz
3154 cb58

anexquisitenymph:

Olga Zavershinskaya

Reposted fromcelllfish celllfish viastraconyczas straconyczas
arcomegz
7849 e68a
Reposted fromdaelmo daelmo viaSylvka Sylvka
arcomegz
Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
Reposted fromwhoisjimmy whoisjimmy viapoezja poezja
arcomegz
0786 f9cb
arcomegz
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl