Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

arcomegz

Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasami nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.

— Marek Hłasko

April 09 2017

arcomegz
Ten świat nie zginie od bomby atomowej, jak prorokują gazety, ale umrze ze śmiechu, ze strywializowania, z obracania wszystkiego w żart, na domiar złego w kiepski żart.
— Carlos Ruiz Zafon, Cień wiatru
Reposted fromhumanicznie humanicznie viawoes woes
arcomegz
Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej, od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viawoes woes
arcomegz
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
Reposted fromemerencja emerencja viawoes woes
arcomegz
1437 0356 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawoes woes
arcomegz
0669 ac0b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawoes woes
arcomegz
3231 e18f 500
Reposted fromkagiebe kagiebe viawoes woes
arcomegz
9667 2a0c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawoes woes
1929 aeba
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viawoes woes
arcomegz
arcomegz
9655 1611
Reposted frompesy pesy viawoes woes
arcomegz
7249 b951
Reposted fromBeardedGentleman BeardedGentleman viawoes woes
arcomegz
6192 fdcf
Reposted fromuniesienia uniesienia viawoes woes
arcomegz
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawoes woes
arcomegz
2307 2a97
Reposted fromnaplimak naplimak viawoes woes
arcomegz
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viawoes woes
arcomegz
4457 49e9
Reposted fromcorvax corvax viawoes woes
arcomegz
6753 862a 500
Reposted frompesy pesy viawoes woes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl